Protokol naročanja v COVID-19 razmerah za preventivne zdravstvene preglede voznikov!

KANDIDAT/KA ZA VOZNIKA/-CO, PODALJŠANJE VOZNIŠKEGA DOVOLJENJA!

Prosimo vas, da si pozorno preberete protokol naročanja in izvajanja ukrepov v COVID-19 razmerah.

1. Na pregled se naročite po telefonu (059 072 680) ali po e-pošti (narocanje@medicep.si). Osebno naročanje ni mogoče, saj na ta način omejimo stike in s tem možnost prenosa okužbe.

2. Na pregled pridite  ob dogovorjeni uri (največ  5 minut prej), sami, brez spremljevalcev, razen če je to nujno potrebno (gluhi s tolmačem).

3. Na pregled pridite samo, če ste zdravi – brez znakov respiratornega infekta in brez stikov z okuženimi s koronavirusom.

4. S seboj imejte:

–          svojo masko!

–          veljaven osebni dokumenta

          očala/kontatktne leče, če jih uporabljate

–          morebiten izvid okulista – če ni starejši od 1 leta

–          izpolnjen vprašalnik COVID-19 in izpolnjeno izjavo o zdr. stanju kandidata/-ke za voznika – v prilogi spodaj

5. Zdravstvena dokumentacija (karton izbranega osebnega zdravnika): v svoji ambulanti zaprosite za obvestilo o vašem zdravstvenem stanju. Zdravnik lahko obvestilo pošlje po e-pošti, po navadni pošti ali ga vi osebno prinesete s seboj. V kolikor za vašega izbranega zdravnika to ni sprejemljivo, naj nam pošljejo zdravstveno dokumentacijo na njim ustrezen način.

Priloge:

  1. vprašalnik-za-preverjanje-zdravstvenega-stanja-pacientov-pred-obravnavo-v-ambulanti
  2. Izjava_o_zdravstvenem_stanju_kandidata_ke_za_voznika_co_in_voznika_ce (Pravilnik o zdravstvenih pogojih voznikov motornih vozil (Uradni list RS, št. 47/11, 67/14, 12/16, 85/16 – ZVoz-1 in 14/18, priloga II)