Evropski teden varnosti in zdravja pri delu 2016

Evropski teden varnosti in zdravja pri delu 2016 poteka od 24. do 28. oktobra in je del kampanje Zdrava delovna mesta za vse generacije

Za ta teden je izšel e-vodnik o upravljanju varnosti in zdravja pri delu za starajočo se delovno silo, ki je prilagojen za več kot 30 evropskih držav. Vsebuje praktične informacije o tem, kako na delovnem mestu reševati vprašanja, povezana s starostjo.

E-vodnik zagotavlja informacije o:

 • obvladovanju staranja,
 • oceni tveganja, ki upošteva starost,
 • spodbujanju zdravja na delovnem mestu

ter drugih temah, pomembnih za delodajalce, strokovnjake za varnost in zdravje pri delu, osebje kadrovske službe in delavce.

Zakaj je staranje pomembno za delo?

Evropska populacija se stara: delež starejših raste hitreje kot mlajše starostne skupine. Do leta 2080 bo skoraj dvakrat toliko ljudi, starih 65 let in več, kot jih je danes, in predstavljali bodo eno tretjino evropske populacije.

Zaradi vedno večjega deleža »starejših delavcev« je razmišljanje o staranju na delovnem mestu vedno večjega pomena in zelo pomembno je razumevanje odnosa med delom in starostjo. V preteklih letih je več držav dvignilo upokojitveno starost in zdaj iščejo načine, kako bi ljudem pomagali, da bi čim dlje delali. Vedno več ljudi bo moralo delati do poznih let, zato je ohranjanje zdravja na delovnem mestu pomembno bolj kot kadar koli prej.

Ključni izzivi za delodajalce

Zgoraj opisane demografske spremembe prinašajo organizacijam ključne izzive, kot so:

 • privabljanje mladih delavcev z vedno manjšega trga dela;
 • ohranjanje vedno večjega deleža izkušenih starejših delavcev;
 • prilagajanje delovnih mest za zagotavljanje produktivnosti ter
 • ohranjanje in izboljševanje splošnega znanja ter veščin.

Spremembe, ki se pojavijo s staranjem

Ljudje se s staranjem spreminjajo. Lastnosti, kot so razumnost, strateško razmišljanje in sposobnost presoje, se z leti izboljšujejo ali pa prvič pojavijo. Poleg tega se s starostjo povečujejo tudi delovne izkušnje in strokovno znanje. Po drugi strani pa se nekatere funkcionalne zmožnosti (zlasti fizične in senzorične) zaradi naravnega procesa staranja zmanjšujejo.

S starostjo povezane spremembe v funkcionalnih zmožnostih niso enotne, saj nanje vplivajo različni dejavniki, kot so:

 • vplivi iz okolja, vključno z vplivi na delovnem mestu;
 • genetska nagnjenost k boleznim;
 • način življenja (prehrana, telesna dejavnost, tobak in alkohol);
 • stopnja izobrazbe in socialno-ekonomski položaj ter
 • spol.

To pomeni, da lahko med posamezniki iste kronološke starosti obstajajo precejšnje razlike v funkcionalnih zmožnostih. Del procesa staranja so spremembe funkcionalnih zmožnosti (kot so zmanjšana mišična moč, spremembe vida ali tanjšanje kože), ki lahko vplivajo na delo.

Za delodajalce je izredno pomembno, da se zavedajo pomena dobrega upravljanja s človeškimi viri v podjetju, sem nedvomno spada tudi upravljanje starosti.

Upravljanje starosti pomeni upravljanje človeških virov z izrecno osredotočenostjo na potrebe starajoče se delovne sile. Upravljanje starosti je celovito, medgeneracijsko in usmerjeno v življenjski ciklus.

Prednosti upravljanja starosti

Proaktivno upravljanje starostno raznolike delovne sile je dobro za delavce in organizacije. Prednosti upravljanja starosti za delavce so naslednje:

 • boljša motivacija;
 • večje zadovoljstvo pri delu;
 • boljše ravnotežje med poklicnim in zasebnim življenjem;
 • boljša učinkovitost vseh starostnih skupin in
 • ohranjanje delovne sposobnosti in zaposljivosti v celotni karieri.

Prednosti in priložnosti, ki jih upravljanje starosti nudi organizacijam:

 • zagotavljanje ponudbe delovne sile in predvidevanje pomanjkanja strokovnega znanja/sposobnosti;
 • preprečevanje izgube dragocenih sposobnosti in izkušenj;
 • zmanjšanje fluktuacije zaposlenih in stroškov zaposlovanja;
 • učinkovito načrtovanje bodočih kadrov, ko se posamezniki upokojijo in
 • izkoriščanje vseh prednosti in talentov različnih starostnih skupin, vključno z izkoriščanjem poznanstev, znanja in izkušenj delavcev v zrelih letih.

Vir: e-vodnik za Slovenijo

Več o Evropskem tednu varnosti in zdravja si lahko preberete na naslednji povezavi Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu.