Svetovni dan gibanja – 10. maj

10. maja obeležujemo Svetovni dan gibanja, katerega namen je spodbujanje telesne aktivnosti in zviševanje deleža telesno dejavnega prebivalstva.

V ambulanti Medicep vam priporočamo redno gibanje in aktiven življenjski slog, ki bo odlično vplival na vaše psihofizično stanje! Vaše dobro počutje se bo odražalo tako v zasebnem življenju, kot tudi na delovnem mestu.

Sedeč življenjski slog

Način življenja, ki vključuje zelo malo telesne dejavnosti razporejene preko celega dne, oziroma je ta omejena zgolj na krajše obdobje dneva, je dejavnik, ki smo mu doslej posvečali premalo pozornosti. Raziskave kažejo, da čas, ki ga preživimo sede, vpliva tako na splošno umrljivost kot tudi na umrljivost zaradi srčno-žilnih bolezni. Glede na to, da čas sedenja negativno vpliva na zdravje tudi pri posameznikih, ki dosegajo priporočila za telesno dejavnost, je pomembno, da se aktivnosti poleg spodbujanja telesne dejavnosti usmerijo tudi v zmanjševanje časa sedenja. Stroka priporoča, da aktivnosti, ki jih opravljamo sede, prekinemo z drobnimi vložki gibanja (npr. vstajanje, pretegovanje, hoja, uporaba stopnic namesto dvigala).

Priporočila in nasveti za aktiven življenjski slog

Z aktivnim življenjskim slogom lahko bistveno prispevamo k ohranjanju oziroma izboljšanju našega zdravja ter preventivno delujemo pred pojavom različnih zdravstvenih zapletov, zato je izrednega pomena varna in učinkovita ter pravilno dozirana telesna dejavnost.

Po priporočilih SZO za doseganja večine koristi za zdravje pri odraslih zadošča izvajanje 150 minut vsaj zmerne telesne dejavnosti na teden ali 75 minut visoko intenzivne telesne dejavnosti na teden. To se lahko doseže z zmerno telesno dejavnostjo po 30 minut vsaj 5 dni v tednu ali pa visoko intenzivno telesno dejavnostjo po 25 minut vsaj 3 dni v tednu. Seveda se lahko kombinira telesno dejavnost obeh intenzivnosti. Šteje tudi telesna dejavnost razdeljena na več manjših sklopov dnevno, vendar posamezen sklop ne sme biti krajši od 10 minut. Za otroke in mladostnike se priporoča vsaj 60 minut zmerne do visoko intenzivne telesne dejavnosti vsak dan. V večini primerov se to najlažje in najhitreje doseže s vsakodnevnim/rednim pešačenjem in/ali kolesarjenjem. Vsaj dvakrat na teden se vsem starostnim skupinam priporoča tudi izvajanje vaj za krepitev večjih mišičnih skupin. Starejšim od 65 let in tistim, ki so slabše gibljivi, se dodatno priporoča izvajanje vaj za ravnotežje in preprečevanje padcev vsaj 3 dni v tednu. Če posameznik ne more dosegati priporočil, naj bo telesno dejaven v skladu s svojimi zmožnostmi in zdravstvenim stanjem.

Več o Svetovnem dnevu gibanja si lahko preberete na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje.